Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Dofinansowanie w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 
na lata 2022-2023 otrzymał projekt:
"Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Wartość projektu: 90 574 zł
Okres realizacji: 01.11.2022 r. - 31.10.2023 r.


KONTAKT:

mgr Aleksandra Bałuch
tel.: 71 36 80 350
e-mail: aleksandra.baluch@ue.wroc.pl
bud. W. pok. 111