Centrum Obsługi Badań Naukowych zachęca do udziału w aktywnościach służących rozwojowi naukowemu w ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników badawczo-dydaktycznych UEW. Program obejmuje wspomaganie procesu przygotowania publikacji o światowym zasięgu, wsparcie rozwoju kompetencji pracowników naukowych w realizacji projektów naukowych oraz procesu budowania relacji naukowych na poziomie uczelni, regionu, kraju i międzynarodowym