Przygotowanie wniosków

Sekcja Wsparcia i Obsługi Projektów Naukowych zapewnia:

  • pomoc w wyborze odpowiedniego programu grantowego lub stypendialnego,

  • weryfikację zgodności projektu z wymogami konkursu,

  • pomoc w konstrukcji i opisie budżetu,

  • kompletowanie niezbędnej dokumentacji i "zdobywanie podpisów",

  • dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem podpisu kwalifikowanego i nadzór nad podpisaniem umowy.

Wsparcie dotyczące merytorycznych opisów planowanych badań można uzyskać na konsultacjach dotyczących wniosków grantowych.

Najbliższe szkolenia dotyczące wnioskowania o projekty naukowe:

  • Zarządzanie danymi
  • Spotkanie z przedstawicielami NCN

Więcej informacji na temat szkoleń

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dane Uczelni.pdf

Zarzadząnie danymi.pdf

Data Management Plan.pdf                     

Kwestie etyczne.pdf

Wniosek do Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.doc

 
KONTAKT:

mgr Joanna Marcinkowska
t: 71 36 80 988
m: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
bud. D. pok. 109