Program Doskonała Nauka

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie dla 4 projektów realizowanych w ramach Programu Doskonała Nauka w modułach:

1.    Wsparcie monografii naukowych dla monografii CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

2.    Wsparcie konferencji naukowych dla konferencji:

  • The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region In The Post-Pandemic Reality,
  • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Turystyczna: Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej,
  • Wroclaw Conference in Finance (WROFIN).

W przygotowanie wniosków zaangażowany był zespół CBN. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem przy przygotowaniu wniosków zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl