Program Wsparcia Czasopism Naukowych

Celem programu jest wsparcie czasopism naukowych, które nie są ujęte w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikują artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Efektem wsparcia ma być podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej.

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które zostały zakwalifikowane do wsparcia:

  • Econometrics,
  • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Biblioteka Regionalisty,
  • Informatyka Ekonomiczna.

Czasopisma objęte finansowaniem zostały również umieszczone w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Łączna wartość projektów: 170 140 zł
Okres realizacji: 15.04.2019 - 31.12.2020

 

KONTAKT:

mgr Joanna Marcinkowska
t: 71 36 80 988
m: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
bud. D. pok. 109