Program Rozwoju Czasopism Naukowych

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Czasopism Naukowych na lata 2022-2024 otrzymały następujące czasopisma:

  • Financial Sciences
  • Ekonomia XXI w.
  • Biblioteka Regionalisty
  • Argumenta Oeconomica
  • Prace Naukowe


Łączna wartość projektów: 281 016 zł
Okres realizacji: 01.12.2022 r. - 30.11.2024 r.

KONTAKT:

mgr Aleksandra Bałuch
tel: 71 36 80 350
mail: aleksandra.baluch@ue.wroc.pl 

bud. W. pok. 111