Program PROM

Celem projektu jest zwiększenie mobilności kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli UEW za granicę, jak i przyjazdów na UEW stypendystów w obrębie całego świata. Efektem mobilności jest podniesienie kompetencji naukowych doktorantów i kadry akademickiej. Projekt umożliwia wzięcie udziału  w następujących formach kształcenia:

  • staże naukowe,
  • wyjazdy w celu prowadzenia badań i gromadzenia danych do rozprawy doktorskiej;
  • zagraniczne konferencje naukowe.

Wartość projektu: 1 198 907,60 zł
Okres realizacji: 01.10.2019 - 31.03.2023

Informacje o rekrutacji

Informacje o rekrutacji - wysoki kontrast

 

KONTAKT:

mgr Aleksandra Bałuch
tel.: 71 36 80 350
m: aleksandra.baluch@ue.wroc.pl
bud. W. pok. 111

mgr Joanna Marcinkowska
tel.: 71 36 80 988
m: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
bud. W. pok. 111