Program Doskonała Nauka


Celem programu jest wsparcie Uczelni w działaniach na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


 

W ramach modułu "Wsparcie konferencji naukowych" dofinansowanie otrzymały:

  • VII Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2022 organizowana przez dr hab. Helenę Dudycz, prof. UE

Łączna wartość projektu: 72 920 zł
Okres realizacji: 19.03.2022 - 18.06.2023

  • 11th Asia-Pacific International Conference: Asia-Pacific Region and the EU. Partners or Competitors? organizowana przez dr Szymona Mazurka

Łączna wartość projektu: 47 875,50 zł
Okres realizacji: 01.06.2022 - 31.12.2022

  • Konferencja "Finance&Sustainability" organizowana przez dr Agnieszkę Bem

Łączna wartość projektu: 33 500 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 - 30.04.2023

  • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Turystyczna: Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej organizowana przez prof. dr hab. inż. Tomasza Lesiów

Łączna wartość projektu: 26 242 zł
Okres realizacji: 01.12.2021 - 28.02.2023

  • Wroclaw Conference in Finance (WROFIN) organizowana przez dr hab. Radosława Pietrzyka

Łączna wartość projektu: 79 950 zł
Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2022

W ramach modułu "Wsparcie monografii naukowych" dofinansowanie otrzymały:

  • Nowe trendy w pracy przewodnickiej prof. dr hab. inż. Tomasza Lesiów

Łączna wartość projektu: 23 097 zł
Okres realizacji: 01.07.2022 - 30.04.2023

KONTAKT:

Karina Michniewicz
tel: 71 36 80 837
mail: karina.michniewicz@ue.wroc.pl
bud. W, pok. 111