Program Doskonała Nauka


Celem programu jest wsparcie Uczelni w działaniach na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach modułu "Wsparcie konferencji naukowych" dofinansowanie otrzymały:

  • The 12th Asia-Pacyfic International Conference organizowana przez dr Szymona Mazurka

Łączna wartość projektu: 30 311,44 zł
Okres realizacji: 01.04.2023 - 31.12.2023

 

  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Turystyczna: Doskonalenie jakości usług przewodnickich organizowana przez prof. dr hab. inż. Tomasza Lesiów

Łączna wartość projektu: 35 000,00 zł
Okres realizacji: 01.11.2023 - 31.01.2025

W ramach modułu "Wsparcie monografii naukowych" dofinansowanie otrzymały:

  • Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii prof. dr hab. inż. Tomasza Lesiów

Łączna wartość projektu: 36 694,25 zł
Okres realizacji: 01.07.2023 - 31.12.2023