Prof. Joanna Harasym ponownie ekspertem oceniającym w Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Portugalii.

Prof. Joanna Harasym ponownie ekspertem oceniającym w Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Portugalii.
Dr hab. inż., prof. UEW Joanna Harasym od maja 2022 roku uczestniczy w panelu ekspertów oceniającym wnioski aplikacyjne na wsparcie zatrudnienia naukowców w portugalskich jednostkach naukowych w Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Portugalii. To portugalska agencja publiczna, która wspiera naukę, technologię i innowacje pod nadzorem Ministerstwa Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego. FCT została założona w 1997 roku jako następczyni Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT). Jej polskim odpowiednikiem jest Narodowe Centrum Nauki.
Prof. Harasym jest jedyną osobą z Polski, która zasiada w 11- osobowym panelu oceniającym w dziedzinie nauk rolniczych.