POLS

Tytuł Projektu
INNOWACYJNA OBRÓBKA HYDROTEMICZNA WYSOKOODŻYWCZYCH MĄK BEZGLUTENOWYCH W CELU OPRACOWANIA ULEPSZONYCH PRODUKTÓW PIEKARNICZYCH

Project Title
MODIFICATION OF HIGH NUTRITIONAL GLUTEN-FREE FLOURS BY INNOVATIVE HEAT-MOISTURE TREATMENT FOR THE DEVELOPMENT OF IMPROVED BAKERY PRODUCTS

Akronim / Acronim
MicroTREAT

Czas trwania projektu / Project duration
1.04.2021 - 30.06.2023

Kierownik projektu / Principal Investigator
1.07.2021-31.08.2022 - dr Marina Villanueva, Hiszpania (Spain)
1.09.2022- 30.06.2023 - dr Tetiana Lisovska, Ukraina (Ukraine)

Miejsce realizacji projektu / Host premises
Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, Wydział Inżynierii Produkcji
Department of Biotechnology and Food Analysis/ Faculty of Production Engineering

Centrum Naukowe Adaptive Food System Accelerator (AFSA) 
Research Centre Adaptive Food System Accelerator (AFSA)

 

Warunki ogólne

1. ZADANIA / TASKS

Zadanie 1. Charakterystyka mąki gryczanej i teffowej 

Task 1. Characterization of buckwheat and teff flour 

Zadanie 2. Termiczna obróbka wilgoci za pomocą promieniowania mikrofalowego       

Task 2. Heat moisture treatment by microwave radiation       

Zadanie 3. Wpływ HT-MW na właściwości funkcjonalne, pasteryzacyjne i odżywcze poddanych obróbce mąk      

Task 3. Impact of HT-MW on functional, pasting and nutritional properties of treated      flours      

Zadanie 4. Weryfikacja zastosowania żeli/ciast z poddanych obróbce mąk jako środków teksturujących i strukturyzujących 

Task 4. Verification of the use of gels/doughs of treated flours as texturizing and structuring agents 

Zadanie 5. Weryfikacja możliwości włączenia mąki poddanej obróbce do wyrobów piekarskich      

Task 5. Verification of the possibility of incorporation of treated flour in baked products      

Zadanie 6. Związki bioaktywne - zawartość polifenoli i ich profil w pieczywie bezglutenowym 

Task 6. Bioactive compounds - polyphenols content and their profile of gluten-free breads 

Zadanie 7. Analiza danych, korelacje i projektowanie modeli statystycznych 

Task 7. Data analysis, correlations and design of statistical models 

 

2. KONFERENCJE / CONFERENCES
3. ARTYKUŁY / ARTICLES
4. POPULARYZACJA / DISSEMINATION

Materiały do pobrania