POLS

Tytuł w języku polskim
INNOWACYJNA OBRÓBKA HYDROTEMICZNA WYSOKOODŻYWCZYCH MĄK BEZGLUTENOWYCH W CELU OPRACOWANIA ULEPSZONYCH PRODUKTÓW PIEKARNICZYCH

Tytuł w języku angielskim
MODIFICATION OF HIGH NUTRITIONAL GLUTEN-FREE FLOURS BY INNOVATIVE HEAT-MOISTURE TREATMENT FOR THE DEVELOPMENT OF IMPROVED BAKERY PRODUCTS

Akronim
MicroTREAT

Czas trwania projektu 
1.04.2021 - 30.06.2023

Kierownik projektu
1.07.2021-31.08.2022 - dr Marina Villanueva, Hiszpania
1.09.2022- 30.06.2023 - dr Tetiana Lisovska, Ukraina

Warunki ogólne

1. ZADANIA / TASKS

Task 1. Characterization of buckwheat and teff flour
Task 2. Heat moisture treatment by microwave radiation      
Task 3. Impact of HT-MW on functional, pasting and nutritional properties of treated      flours     
Task 4. Verification of the use of gels/doughs of treated flours as texturizing and structuring agents
Task 5. Verification of the possibility of incorporation of treated flour in baked products     
Task 6. Bioactive compounds - polyphenols content and their profile of gluten-free breads

Task 7. Data analysis, correlations and design of statistical models

2. KONFERENCJE / CONFERENCES
3. ARTYKUŁY / ARTICLES
4. POPULARYZACJA / DISSEMINATION

Materiały do pobrania