Konferencje organizowane przez UEW

Lp 

Organizator 

Data 

Nazwa 

Osoba do kontaktu 

Centrum Logistyki Miejskiej, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

20.01.2023 

Panel ekspertów pt. Zrównoważone dostawy ostatniej mili i zwrotów na runku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy  

maja.kiba-janiak@ue.wro.pl 

 

UEW, Przedstawicielstwo Regionalnej Komisji Europejskiej 

02.03.2023 

Forum Green Region 

alicja.kozak@ue.wroc.pl 

 

Filia w Jeleniej Górze 

02.03.2023 

Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne - Jak osiągnąć sukces w rozwoju terenów peryferyjnych  

 JOE1_2023 

piotr.rogala@ue.wroc.pl 

 

Filia w Jeleniej Górze 

 

31.03.2023 

Forum Bezpieczni w górach 

https://fb.me/e/3oHHhN8f0 

agnieszka.jagoda@ue.wroc.pl 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej UEW i dr Ewa Szostk 

 

04.03.2023 

Zatrudnij się w Polsce 

cde@ue.wroc.pl 

 

Katedra Prawa Gospodarczego UEW, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, O/Wrocław, Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

21.04.2023 

Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej https://www.ue.wroc.pl/ogolnopolska_konferencja_naukowa/ 

malgorzata.rozewicz-dwojak@ue.wroc.pl 

 

Filia w Jeleniej Górze 

25.04.2023 

Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne - Nowe możliwości w zarządzaniu 

 JOE2_2023 

piotr.rogala@ue.wroc.pl 

 

Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

28.04.2023 

TEDxUEWroc 2023 https://ww.tedxuewroc.com/ 

aleksandra.magiera@ue.wroc.pl 

 

Katedra Finansów D. Hadro, M. Pauka 

25.05.2023 

Forum Relacji Inwestorskich 

https://inqube.pl/forum-relacji-inwestorskich-juz-w-maju/ 

 

dominika.hadro@ue.wroc.pl 

 

10 

Katedra Ubezpieczeń UEW, Katedra Ubezpieczeń UE Poznań 

29-31.05.2023 

XV Konferencja Naukowa Ubezpieczenia Wobec Wyzwań XXI wieku. 

Insurance@ue.wroc.pl 

 

11 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze 

06.06.2023 

Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne – Jak wzmacniać potencjał zawodowy młodzieży? 

anna.nowak-kowalska@ue.wroc.pl  

 

12 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze oraz Grupa Karkonoska GOPR w partnerstwie z : Centrum Edukacji Outdoorowej oraz Fundacji GOPR 

14.06.2023 

Prelekcja filmu ''W służbie Błękitnego Krzyża'' 

anna.nowak-kowalska@ue.wroc.pl 

 

13 

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 

16.06.2023 

Współczesne problemy ekonomiczne – gospodarka po pandemii i po wojnie 

Konferencja-wpe@ue.wroc.pl 

 

14 

Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu 

 

23-24.06.2023 

VII Ogólnopolska konferencja studencka "TURAWA" 

 

michal.biernacki@ue.wroc.pl 

 

15 

Katedra Inżynierii Bioprocesowej 

IX.2023 

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Wkraczając w świat nauki 2023" 

marta.wilk@ue.wroc.pl 

 

16 

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 

11-13.09.2023 

XXVI Konferencja Naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" 

https://sites.google.com/view/keipe2023 

michal.sosnowski@ue.wroc.pl 

 

 

17 

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

25-26.09.2023 

Logistyka wobec megatrendów XXI wieku http://kzsil.ue.wroc.pl/pl/konferencja-logistyka-wobec-megatrendow-xxi-wieku 

agnieszka.jagoda@ue.wroc.pl 

 

18 

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami 

 

9-11.10.2023 

XXVII Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling 

www.https://rac-2023.syskonf.pl 

magdalena.baranska@ue.wroc.pl 

 

19 

Katedra Projektowania Systemu Zarządzania 

18-19.10.2023 

Project Management - stan i perspektywy 

marek.wasowicz@ue.wroc.pl 

 

20 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej 

22-24.10.2023 

Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG) III edycja 

Jakub.sokolowski@ue.wroc.pl 

 

21 

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną 

12.10.2023 

XI International Scientific Conference "Current trends in spas, hospitality and tourism" 

piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

 

22  

SGH. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politecchnika Warszawska 

17.11.2023 

Crowdfunding 4.0 - kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości 

artur.trzebinski@ue.wroc.pl 

 

Konferencje zrealizowane z podziałem na lata

1. 2022

Lp

Organizator

Data

Nazwa

       

1

Katedra Zarządzania Strategicznego

12-13.12.2022

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - w warunkach coraz większej nieprzewidywalności przyszłości. ZS 2022

2

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

9.12.2022

MIASTO - współczesne problemy w zarzadzaniu przestrzenią zurbanizowaną     MIASTO 2022

3

Katedra Projektowania Systemu Zarządzania

3-14.12.2022

Zmiana warunkiem sukcesu ZWS 2022 zmiany.ue.wroc.pl

4

Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Technologii Informacyjnych, Katedra Zarządzania Procesami

01-02.12.2022

VIII Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IWZ' 2022

5

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UEW

29.11.2022

IX Ogólnopolska Konferencja: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatki i zobowiązania sektora publicznego w uwarunkowaniach zmiennej stabilności systemu finansowego

6

SGH, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politechnika Warszawska

18.11.2022

Crowdfunding 4.0 – kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości

https://www.sgh.waw.pl/wydarzenia/crowdfunding-40-kierunki-rozwoju-i-wyzwania-przyszlosci

7

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Katedra Ubezpieczeń, Katedra Bankowości

16-18.11.2022

Wroclaw Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges WROFIN 2022  http://wrofin.ue.wroc.pl/

8

Centrum Badań Azji i Pacyfiku

09.11.2022

The 11th Asia-Pacific International Conference: Asia-Pacific Region and the EU. Partners or Competitors? https://www.azja-pacyfik.edu.pl/

9

Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu

7-8.11.2022 przeniesiona na 2023

 

"XIX Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości pt.:" Rachunkowość. Audyt. Podatki NO-RA 2022 https://normy-rachunkowosci-2022.syskonf.pl

10

Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości

21-22.10.2022

VII konferencja naukowo-turystyczna

pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety z cyklu produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych:

„Nowe trendy w pracy przewodnickiej” https://www.amigo.wroc.pl/index.php/vii-konferencja-naukowo-turystyczna-2022/ 

11

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Impakt Dolny Śląsk Think Tank UEW oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego; Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy we Wrocławiu

14.10.2022

III Konferencja Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego Mieszkania 2022

12

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu

10-12.10.2022

Rachunkowość a controlling RACH 2022 https://rac-2022.syskonf.pl/

13

Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego

7-9.10.2022

Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych we Wrocławiu ZFUE2022 https://fue.psrp.org.pl/

14

Wydział Ekonomii i Finansów

29-30.09.2022

Zmiany w gospodarce. Konferencja naukowa z okazji 75-lecia UEW Zmiany 2022 https://zmiany-w-gospodarce.ue.wroc.pl/

15

Katedra Zarządzania Kadrami

19-20.09.2022

Sukces w zarządzaniu kadrami. Zarządzanie kapitałem ludzkim w wędrującym kontekście zdarzeń

Sukces 2022 http://sukces.ue.wroc.pl/

16

Biblioteka Główna

19.09.2022

Forum Dobrych Praktyk https://forumdobrychpraktyk.wordpress.com/

17

Katedra Bankowości, Katedra Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Katedra Ubezpieczeń

14-16.09.2022

Konferencja Katedr Finansów 2022. Finanse dla przyszłości KKF 2022 https://kkf2022.ue.wroc.pl/

 

18

Katedra  Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

12-14.09.2022

"XXV Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych – Karpacz KEiPE 2022  https://sites.google.com/view/keipe2022

19

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

5-6.09.2022               

Przekształcenia na rynku nieruchomości w przekroju przestrzennym PRN 2022

20

Centrum Logistyki Miejskiej

14-15.07.2022

European Network Management for Logistic Processes ENLoP 2022

21

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

29.06-01.07.2022

Finance & Sustainability 2022 ZAFIN 2022 https://zafin.ue.wroc.pl/

22

Katedra Makroekonomii

01-02.06.2022

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"  https://www.facebook.com/konferencja.eif/

23

Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław, Katedra Ubezpieczeń UE Poznań

30.05-1.06.2022

konferencja przeniesiona na 2023r.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Ubezpieczenia 2022

24

KNRK Hossa Procapital

26.05.2022

Konferencja Rynki Finansowe Jutra X 25-lecie KNRK Hossa Procapital https://pl-pl.facebook.com/knrkhossaprocapital/

25

Katedra Badań Marketingowych

24-26.05.2021 zmiana terminu 23-24.05.2022

IX Konferencja: Badania Marketingowe w gospodarce cyfrowej - Wrocław; kontakt: badania.markt@ue.wroc.pl.

26

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

23-24.05.2022

VIII Konferencja naukowo-branżowa Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Gospodarka turystyczna 2022

27

365 Timing Economic Congress

17.05.2022

365 Timing Economic Congress 365 Timing 2022

28

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UEW, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

12.05.2022

Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń (2 edycja). Przestrzeń 2022 https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-spoleczenstwo-gospodarka-przestrzen/

29

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

10.05.2022

XV th International Conference of Young Scientist of the ACC YS.ACC 2022

30

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

22.04.2022

Konferencja w sprawie przyszłości Europy http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/25510/konferencja_o_przyszlosci_europy.html#.YlfsI9PP2Uk

31

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

22.04.2022

Polityka spójności 2022

32

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

21.04.2022

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki ECONFTOUR

33

Katedra Finansów i Rachunkowości

20-21.04.2022

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - człowiek, odpowiedzialność, środowisko- FiR-ZR-COS 2022 http://kfir.ae.jgora.pl/index.php/zaproszenie-fir2017

 

1

Katedra Zarządzania Strategicznego

12-13.12.2022

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - w warunkach coraz większej nieprzewidywalności przyszłości. ZS 2022

2

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

9.12.2022

MIASTO - współczesne problemy w zarzadzaniu przestrzenią zurbanizowaną     MIASTO 2022

3

Katedra Projektowania Systemu Zarządzania

3-14.12.2022

Zmiana warunkiem sukcesu ZWS 2022 zmiany.ue.wroc.pl

4

Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Technologii Informacyjnych, Katedra Zarządzania Procesami

01-02.12.2022

VIII Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IWZ' 2022

5

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UEW

29.11.2022

IX Ogólnopolska Konferencja: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatki i zobowiązania sektora publicznego w uwarunkowaniach zmiennej stabilności systemu finansowego

6

SGH, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politechnika Warszawska

18.11.2022

Crowdfunding 4.0 – kierunki rozwoju i wyzwania przyszłości

https://www.sgh.waw.pl/wydarzenia/crowdfunding-40-kierunki-rozwoju-i-wyzwania-przyszlosci

7

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Katedra Ubezpieczeń, Katedra Bankowości

16-18.11.2022

Wroclaw Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges WROFIN 2022  http://wrofin.ue.wroc.pl/

8

Centrum Badań Azji i Pacyfiku

09.11.2022

The 11th Asia-Pacific International Conference: Asia-Pacific Region and the EU. Partners or Competitors? https://www.azja-pacyfik.edu.pl/

9

Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu

7-8.11.2022

 

"XIX Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości pt.:" Rachunkowość. Audyt. Podatki NO-RA 2022 https://normy-rachunkowosci-2022.syskonf.pl

10

Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości

21-22.10.2022

VII konferencja naukowo-turystyczna

pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety z cyklu produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych:

„Nowe trendy w pracy przewodnickiej” https://www.amigo.wroc.pl/index.php/vii-konferencja-naukowo-turystyczna-2022/ 

11

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Impakt Dolny Śląsk Think Tank UEW oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego; Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy we Wrocławiu

14.10.2022

III Konferencja Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego Mieszkania 2022

12

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu

10-12.10.2022

Rachunkowość a controlling RACH 2022 https://rac-2022.syskonf.pl/

13

Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego

7-9.10.2022

Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych we Wrocławiu ZFUE2022 https://fue.psrp.org.pl/

14

Wydział Ekonomii i Finansów

29-30.09.2022

Zmiany w gospodarce. Konferencja naukowa z okazji 75-lecia UEW Zmiany 2022 https://zmiany-w-gospodarce.ue.wroc.pl/

15

Katedra Zarządzania Kadrami

19-20.09.2022

Sukces w zarządzaniu kadrami. Zarządzanie kapitałem ludzkim w wędrującym kontekście zdarzeń

Sukces 2022 http://sukces.ue.wroc.pl/

16

Biblioteka Główna

19.09.2022

Forum Dobrych Praktyk https://forumdobrychpraktyk.wordpress.com/

17

Katedra Bankowości, Katedra Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Katedra Ubezpieczeń

14-16.09.2022

Konferencja Katedr Finansów 2022. Finanse dla przyszłości KKF 2022 https://kkf2022.ue.wroc.pl/

 

18

Katedra  Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

12-14.09.2022

"XXV Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych – Karpacz KEiPE 2022  https://sites.google.com/view/keipe2022

19

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

5-6.09.2022               

Przekształcenia na rynku nieruchomości w przekroju przestrzennym PRN 2022

20

Centrum Logistyki Miejskiej

14-15.07.2022

European Network Management for Logistic Processes ENLoP 2022

21

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

29.06-01.07.2022

Finance & Sustainability 2022 ZAFIN 2022 https://zafin.ue.wroc.pl/

22

Katedra Makroekonomii

01-02.06.2022

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"  https://www.facebook.com/konferencja.eif/

23

Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław, Katedra Ubezpieczeń UE Poznań

30.05-1.06.2022

konferencja przeniesiona na 2023r.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Ubezpieczenia 2022

24

KNRK Hossa Procapital

26.05.2022

Konferencja Rynki Finansowe Jutra X 25-lecie KNRK Hossa Procapital https://pl-pl.facebook.com/knrkhossaprocapital/

25

Katedra Badań Marketingowych

24-26.05.2021 zmiana terminu 23-24.05.2022

IX Konferencja: Badania Marketingowe w gospodarce cyfrowej - Wrocław; kontakt: badania.markt@ue.wroc.pl.

26

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

23-24.05.2022

VIII Konferencja naukowo-branżowa Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Gospodarka turystyczna 2022

27

365 Timing Economic Congress

17.05.2022

365 Timing Economic Congress 365 Timing 2022

28

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UEW, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

12.05.2022

Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń (2 edycja). Przestrzeń 2022 https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-spoleczenstwo-gospodarka-przestrzen/

29

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

10.05.2022

XV th International Conference of Young Scientist of the ACC YS.ACC 2022

30

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

22.04.2022

Konferencja w sprawie przyszłości Europy http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/25510/konferencja_o_przyszlosci_europy.html#.YlfsI9PP2Uk

31

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

22.04.2022

Polityka spójności 2022

32

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

21.04.2022

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki ECONFTOUR

33

Katedra Finansów i Rachunkowości

20-21.04.2022

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - człowiek, odpowiedzialność, środowisko- FiR-ZR-COS 2022 http://kfir.ae.jgora.pl/index.php/zaproszenie-fir2017

2. 2021

Lp

Organizator

Data

Nazwa

1

dr Jakub Marcinkowski

Katedra Zarządzania

Strategicznego i Logistyki

19.01.2021 online

Logistyczne Wojny

2

Katedra Rachunkowości Kosztów,

Zarządzania Podatkami i Controllingu

11-13.10.2021

Rachunkowość a controlling RACH2021

3

Katedra Matematyki i Cybernetyki

23-25.03.2021 online

LVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej 2021 SEMPP 2021

4

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

20-21.05.2021

3rd International Conference #zaraconf - "Management challenges after 2020" ZARA2021

 

5 K.Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem we współpracy z K.Finansów, Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, K. Ubezpieczeń oraz K. Bankowości 22-23.09.2021zmiana terminu: 30.11-1.12.2021 Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges WROFIN2021
6 Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej 25-26.03.2021 IV konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce" ITP2021
7 dr Jakub Marcinkowski Naukowe Koło Logistyczne LOGRiT 10.03.2021 Logistyczne Wojny- e-commerce: ostatnia mila
8 Katedra Badań Marketingowych 24-26.05.2021 zmiana terminu 23-24.05.2022 IX Konferencja: Badania Marketingowe w gospodarce cyfrowej - Wrocław
9 Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu 15-16.11.2021 Konferencja Katedralna NO-RA "Wyzwania dydaktyczne i naukowe w rachunkowości- NO-RA 2021
10 KNRK Hossa ProCapital 16.04.2021 Rynki Finansowe Jutra 2021 RFJ 2021
       

11

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

17.05.2021

XIV th International Conference of Young Scientist of the ACC-YS.ACC 2021

12 SKN Gospodarki Przestrzennej Aliquanta wraz z Katedrą 15.12.2021 IX Ogólnopolska Konferencja „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną” Miasto 2021
 
13 dr Jakub Marcinkowski (współopiekun KNL LOGRiT)

27.05.2021

Platforma MS Teams

Logistyczne wojny-ekologistyka odrodzenie
14 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
31.05.2021 online II Konferencja Kondycja i kierunki rozowju wrocławskiego rynku mieszkaniowego- Mieszkania 2021
15 Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 6-08.09.2021 zmiana na 13-15.09.2021 XXIV Konferencja Naukowa "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH" KEiPE 2021
16 Katedra Statystyki 02.09.2021 MS Teams Application of Mathematics and Statistics in Economics AMSE 2021
17 Centrum Badań Azji i Pacyfiku / The Asia – Pacific Research Center  16.11.2021 The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region In The Post-Pandemic Reality
18 UEW,TAXA 6.11.2021 Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity WRO 2021- online
19 Katedra Statystyki 13-14.09.2021 Ogólnopolska Konferencja Jakości Życia Quality of Life 2021 QQL 2021MS Teams
20 Katedra Inżynierii Bioprocesowej 18-19.11.2021 International Conference  Dietary Supplements- challenges and chances Suplementy 2021 online https://dietarysupplements.ue.wroc.pl/
21 dr hab. Dorota Rynio (kier.meryt. Szkoły Orłów) 6.07.2021 Konferencja Podsumowująca Projekt Szkoła Orłów
22 Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości 22.10.2021

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety 

Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH 

„CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ”  „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” początek godz. 9oo   

23

UEW Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Zakład Nauki Administracji, Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Prawnych, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

08.11.2021 VIII ogólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kryteria dokonywania wydatków publicznych i skutki ich naruszenia Dyscyplina 2021 http://dyscyplinasamorzad.org.pl/
24 Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław, Katedra Ubezpieczeń UE Poznań 30.05-1.06.2022 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Ubezpieczenia 2022
25 Centrum Logistyki Miejskiej 2-3.12.2021 European Network Management for Logistics Processes-ENLoP 2021
26 Katedra Finansów i Rachunkowości 20-21.04.2022 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - człowiek, odpowidzialność, środowisko- FiR-ZR-COS 2022
27 Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu 10-12.10.2022 Rachunkowość a controlling RACH2022

 

3. 2020

 

Lp Organizator Data Nazwa
1 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12-16.01.2020 NEW TRENDS IN NETWORK ECONOMY: JAPAN AND POLAND IN THE GLOBAL CONTEXT
2 Katedra socjologii i Polityki Społecznej 05.03.2020 POLITYKA SPOŁECZNA. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ.
3 SKN Gospodarki Przestrzennej 18-19.03.2020 Warsztaty-SketchUP na Ekonomicznym! Warsztaty 3D!
4 KN Design Thinking 17-18.04.2020 zmiana terminu: 16-17.10.2020 Konferencja Marketingowa I DESIGN 4 - online
5 UEW-Centrum Badwczo-Rozowjowe Samorządu Terytorilnego, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki - W.Prawa i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dugosza w Częstochowie

23-24.04.2020

zmiana terminu: 29.09.2020

VII gólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady dysponowania środkami publicznymi i skutki ich naruszenia- online
6 Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem 12.05.2020 XIV th international Conference of Young Scientist of the ACC
7 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEW, Katedra Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego 14-15.05.2020 IX Konferencja Naukowa "Wyzwania Gospodarki Globalnej 2020"
8 Katedra Badań Marketingowych 24-26.05.2020 zmiana terminu 24-26.05.2021 Badania Marketingowe w gospodarce cyfrowej - Wrocław
9 SKN Gospodarki Przestrzennej Aliquanta 3-4.06.2020 VIII Ogólnopolska Konferencja „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną” MIASTO 2020 ONLINE  https://www.facebook.com/events/2660726484146393/
10 Katedra Marketingu 18-19.06.2020 VII Ogólnopolska konferencja naukowa Usługi 2020
11 Katedra Statystyki 26-30.08.2020

Application of Mathematics and Statistics in Economics AMSE

12

Katedra Ekonomiki i Polityki Ekonomicznej 2-4.09.2020 XXIV Konferencja naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów"
13 Katedra Zarządzania Kadrami 21-22.09.2020 Sukces w zarządzaniu kadrami. Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy?
14 Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem we wsp.Katedra Finansów i Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Katedra Ubezpieczeń, Katedra Bankowości 22-23.09.2020 Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and challenges. WROFIN 2020 - Wrocław
15 Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej 24-25.09.2020 Instytucje w teorii i praktyce. ITP 2020 - Wrocław
16 Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu 12-14.10.2020

Rachunkowośc a controlling. RACH 2020

 

17 Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości 16.10.2020 PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH - Produkty turystyczne 2020 - online
       
18 Katedra Prawa Gospodarczego 19.10.2020 Konferencja Katedr Prawa Uniwersytetów Ekonomicznych Wrocław 2020  - Zjazd Katedr Prawa 2020
19 Katedra Polityki Ekonomicnej i Europejskich Studiów Regionalnych 20.10.2020 Polityka spójności 2020
20 Katedra Matematyki i Cybernetyki 27-29.10.2020 online X Konferencja Naukowa "Dydaktyka matematyki 2020"
       
21 Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 3.12.2020 Logistyczne Wojny - Logistyka kosmiczna: Nowa nadzieja - online
       

 

4. 2019

VI Ogólnopolska Konferencja: „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
Termin realizacji: 04-05.04.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizatorzy: UE we Wrocławiu - Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego/Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Orły Sportu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych w Opolu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

„XIII th International Conference of Young Scientist  of the ACC”
Termin realizacji: 16.05.2019
Miejsce: Jelenia Góra 58-500, Kochanowskiego 8, aula (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki)
Organizator: Katedra ZJiŚ, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki

XIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Euroregionu Nysa
Termin 16-17 maja Jelenia Góra
Organizator: Wydział EZIT

„Relacje fiskalne Państwo – Samorząd Terytorialny”
Termin realizacji: 16-17.05.2019
Miejsce: UE Wrocław
Organizator: Katedra Finansów

"MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”
Termin realizacji: 16-17.05.2019
Miejsce: Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Aliquanta”

„XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”
Termin realizacji: 20-22.05.2019
Miejsce: Rydzyna
Organizator: Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław, Katedra Ubezpieczeń UE Poznań

„XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prestissimo – Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0”
Termin realizacji: 20-21.05.2019
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

„International Conference on Governance and Finance”
Termin realizacji: 23-24.05.2019
Miejsce: Biblioteka, W4 + W4a UE Wrocław
Organizator: Wroclaw University of Economics, Virtus Interpress, Virtus Global Center for Corporate Governance

„Bezpieczeństwo współczesnego świata”
Termin realizacji: 30.05.19
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Makroekonomii

„Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego”
Termin realizacji: 12.06.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu

17th Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM'19) organizowana w ramach Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Miejsce: Leipzig, Germany, 1-4 September, 2019
Organizator: Katedra Technologii Informatycznych


„Ogólnopolska Konferencja Jakości Życia QoL 2019 – Alternatywne podejścia metodologiczne”
Termin realizacji: 12-13.09.2019
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Statystyki

„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce”
Termin realizacji: 04-06.09.2019
Miejsce: Karpacz
Organizator: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  w Jeleniej Górze

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2019”
Termin realizacji: 19-20.09.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu, bud CKU
Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej

Wrocław conference in finance – WROFIN. Contemporary trends and challenges
Termin realizacji: 24-25.09.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Instytut Zarządzania Finansami  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

II Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców
Termin realizacji: 26.09.2019
Organizator:Eliks Audytorska sp. z o..o. Patronat Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

„Rachunkowość a controlling”
Termin realizacji: 14-16.10.2019
Miejsce: na terenie Dolnego Śląska
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

„New Trends in Network Economy: Japan and Poland in the Global Context”
Termin realizacji: 14-18.10.2019
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

„Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych”
Termin realizacji: 18-19.10.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości

„Finanse – Statystyka – Badania empiryczne”
Termin realizacji: 23.10.2019
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Katedra Finansów

„Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”
Termin realizacji: 24.10.2019
Miejsce: Kampus UE we Wrocławiu
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego), Urząd Statystyczny we Wrocławiu

"European Network Management for Logistics Processes”
Termin realizacji: 07-08.11.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kuehne Logistics University

XI Konferencja z cyklu Nauka Praktyce pt.: „O ziołach, przyprawach, olejach, produktach regionalnych i nie tylko…”
Termin realizacji: 7 listopada 2019  w godz. 10.00 – 12.45
Miejsce: Dom Technika we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, sala 104.
Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji UEW.

„Dolny Śląsk jako lider w sektorze nutraceutyków, żywności prozdrowotnej i suplementów diety”
Termin realizacji: 15.11.19
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział IE

„Timing 365. Kongres Ekonomiczny”
Termin realizacji: 21-22.11.2019
Miejsce: Hotel Haston -Wrocław
Organizator: Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Wydział Nauk Ekonomicznych

„Rynek pracy we Wrocławiu”
Termin realizacji: 28.11.2019
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu.

„Zmiana warunkiem sukcesu 2019”
Termin realizacji: 09-10.12.2019
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Projektowania Systemów Zarządzania

„Finance and Sustainability 2019”
Termin realizacji: 12-13.12.2019
Miejsce: na terenie Dolnego Śląska
Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

 

5. 2018

Akademia analizy technicznej
Termin realizacji: 8.03
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: KNRK hossa ProCapital

"LIV konferencja statystyków, ekonometryków i matematyków Polski Południowej"
Termin realizacji: 14-16.03.2018
Miejsce: UE Wrocław
Organizator: Katedra Matematyki i Cybernetyki

 "Wielowymiarowość innowacji w gospodarce"
Termin realizacji: 15.03.2018
Miejsce: CKU - UE we Wrocławiu
Organizator: Koło naukowe innowacyjności i przedsiębiorczości "InnoActive" oraz Katedra Makroekonomii

"II Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa ECONFTOUR 2018"
Termin realizacji: 09-11.04.2018
Miejsce: Szklarska Poręba
Organizator: Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Konferencja Naukowa "I DESIGN"
Termin realizacji: 12-13.04.2018
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Koło Naukowe Design Thinking

"Współczesne problemy ekonomiczne - Europa z perspektywy wielu prędkości"
Termin realizacji: 18.04.2018
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

V Ogólnopolska Konferencja: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych "Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych".
Termin realizacji: 18-20.04.2018
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego/Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ministerstwo Finansów - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych we Wrocławiu, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych w Opolu.

"Alert dla polityki spójności" Polityka spójności Unii Europejskiej - cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji - VII międzynarodowa konferencja naukowa
Termin: 19-20.04.2018
Miejsce: Naturum Ruda Sułowska
Organizator: Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

"MIASTO - współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną"
Termin realizacji: 26-27.04.2018
Miejsce: kampus UE we Wrocławiu
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Aliquanta"

XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka światowa XXI wieku. Wyzwania i perspektywy"
Termin realizacji: 14.05.2018
Miejsce: UE we Wrocławiu www.msg.ue.wroc.pl
Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

VIII cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa "Badania marketingowe - metody, trendy, zastosowania"
Termin realizacji: 20-22.05.2018
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Badań Marketingowych  (zdjęcia z konferencji)

"XIII Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka"
Termin realizacji: 11-12.06.2018
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Statystyki

"European network management for logistics processes"
Termin realizacji: 05-06.07.2018
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

"Przyszłość zawodów w obszarze e-marketingu i e-commerce. Rezultaty projektu e-comma".
Termin realizacji: 19.06.2018
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych"
Termin realizacji: 05-07.09.2018
Miejsce: Karpacz.
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

XXVI konferencja naukowa pt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce".
Termin realizacji: 13-14.09.2018
Miejsce: Mysłakowice.
Organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej

IV Wrocław Conference in Finance WROFIN
25-26.09.2018
Miejsce: Wrocław
Organizator: Instytut Zarządzania Finansami UEW

16th Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM'18)
organizowana w ramach Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Miejsce: Poznań, Poland, September 9-12, 2018
Organizator: Katedra Technologii Informacyjnych

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki 2018"
Termin: 20-21.09. w budynku P.
Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej

"Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku"
Termin realizacji: 24-25.09.2018
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Zarządzania Kadrami

KONEL I Ogólnopolska Konferencja Biur rachunkowych i przedsiębiorców Termin realizacji: 4.10
Miejsce: Wrocław
Organizator: Eliks Firma Audytorska sp. z o.o. i UEW (partnerstwo)

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - Global Challenges of Management Control and Reporting
Termin realizacji: 16-17 października 2018 roku, Polanica Zdrój
Program
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu 

"Rachunkowość a controlling"
Termin realizacji: 15-17.10.2018
Miejsce: Dolny Śląsk
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Nauka-Praktyce
pt.: „Żywność nowoczesna”
17 października 2018 r. 
Dom Technika we Wrocławiu
Organizator: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: FINANSE - STATYSTYKA - BADANIA EMPIRYCZNE
Termin: 24.10.2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Finansów, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

III Wrocławskie Dni Gerontologii "Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa".
Termin realizacji: 25-26.10.2018
Miejsce: CKU
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej oraz Wrocławskie Centrum Seniora

"KN Zarządzanie Strategiczne w teorii i praktyce"
Termin realizacji: 25-26.10.2018
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Zarządzania Strategicznego

"Timing 365". Kongres Ekonomiczny
Termin realizacji: 15-16.10.2018
Miejsce: Hotel Haston - Wrocław
Organizator: - Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych

III Konferencja Naukowo-Turystyczna z cyklu: "Produkty Turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych"
Termin realizacji: 18-19.10.2018
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości

XVIII Konferencja Naukowa z cyklu "Normy Rachunkowości" pt.: "KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" Termin: 5 listopada 2018 r.
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki "Zarządzanie w Rachunkowości. Rachunkowość w Zarządzaniu"
Termin realizacji: 15-16.11.2018
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

Finance and Sustanaibility
Termin realizacji: 13.12.2018
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznychoraz Corvinus University of Budapest i University of Economics in Prague

„Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zysk vs. dobro wspólne”
Termin realizacji: 13-14.12.2018
Miejsce: Q Hotel Plus Wrocław
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej UE we Wrocławiu, Katedra Teorii Zarządzania SGH oraz Katedra Strategii Marketingowych i Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

6. 2017

"Analiza Akademii Technicznej"
Termin realizacji: 01.03
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Hossa ProCapital

Ogólnopolska konferencja naukowa "Instytucje w teorii i praktyce"
Termin: 20-21.03
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Nauk
Ekonomicznych

 

"Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"
Termin realizacji: 19-21.04
Miejsce: Sala Audytoryjna CKU
Organizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu

Ogólnopolska Konferencja Jakości Życia QOL 2017 - Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii
Termin: 25-26.04
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Statystyki

"IDESIGN"
Termin realizacji: 09-11.05
Miejsce: Kampus UE Wrocław
Organizator: KN Design Thinking (patronat Instytutu marketingu)

"XI Konferencja Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska"
Termin realizacji: 25-26.05
Miejsce: Jelenia Góra
Organizator: Wydział Zarządzania, Ekonomii i Turystyki UE

"Zrównoważone wykorzystanie usług ekosystemowych w przedsiębiorstwach"
Termin realizacji: 15.05
Miejsce: Jelenia Góra
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

"Biznes, władza i nauka - współpraca na rzecz innowacji"
Termin realizacji: 22-05
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Organizator: SKN Innowacyjności i Przedsiębiorczości Innoactive

"Relacje fiskalne Państwo - Samorząd Terytorialny"
Termin realizacji: 22-23.05
Miejsce: UE Wrocław
Organizator: Katedra Finansów

Międzynarodowa konferencja "Innovative Teaching Approaches in Business Informatics"
Termin: 8-9 maja
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu

"Wyzwania Teorii Organizacji i Zarządzania 2017"
Termin realizacji: 14-16.05
Miejsce: Czarna Góra
Organizator: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

"Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca"
Termin realizacji: 22-23.05
Miejsce: Łomnica, Jelenia Góra
Organizator: Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną.

XI międzynarodowa konferencja naukowa "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku"
Termin realizacji: 22-24.05
Miejsce: Rydzyna
Organizator: Katedra Ubezpieczeń

"Bezpieczeństwo współczesne świata"
Termin realizacji: 25.05
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Makroekonomii

"Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska" (seminarium naukowe)
Termin realizacji: 25-26.05
Miejsce: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

"MIASTO - współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną"
Termin realizacji: 25-26.05
Miejsce: Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Aliquanta"

"Gospodarka przestrzenna XXI wieku - jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej"
Termin realizacji: 05-07.06
Miejsce: Hotel Libero, Milicz
Organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

"Finance and Sustanaibility"
Termin realizacji: 09.06
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

"ELA Doctorate Workshop"
Termin realizacji: 21-24.06
Miejsce: Wrocław
Organizator: WEZiT, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, ELA, Kuehne Foundation

20th International Scientific Conference "Application of Mathematics and Statistics in Economics"
Miejsce: Szklarska Poręba
Termin: 30.08-03.09
Organizator: Katedra Statystyki

23rd Conference on Knowledge Acquisition and Management (KAM'17)
organizowana w ramach Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Miejsce: Prague, Czech Republic, September 3 - 6, 2017
Organizator: Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu

15th Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM'17)
organizowana w ramach Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Miejsce: Prague, Czech Republic, September 3-6, 2017
Organizator: Katedra Technologii Informacyjnych

"Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych"
Termin realizacji: 06-08.09
Miejsce: Karpacz
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki 2017"
Termin realizacji: 07-08.09
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Budynek "P"
Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Koło Naukowe Młodych Inżynierów

"Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges"
Termin realizacji: 13-14.09
Miejsce: Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl Konstytucji 3. Maja 3
Organizator: Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nauki Ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy"
Termin realizacji: 20-21.09
Miejsce: UE Wrocław, CKU
Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych

XXV Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - energetyka konwencjonalna w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego (GLiR 2017)".
Termin realizacji: 20-22.09
Miejsce: Hotel Rychło, Bogatynia
Organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Współorganizator: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

"Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony"
Termin realizacji: 21-22.09
Miejsce: UE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Ekonomii Ekologicznej (konferencja planowana na ok.40 osób)

"Polityka społeczna: kontrowersje i paradoksy"
Termin realizacji: 25-27.09
Miejsce: Wrocław.
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej

24 Scientific Statistical-Seminar "Marburg-Wrocław"
Termin realizacji: 25-28.09
Miejsce: Kowary
Organizator: Katedra Statystyki UE Wrocław

"European Conference of Data Analysis"
Termin realizacji: 27-29.09
Miejsce: UE , bud. CKU
Organizator: Instytut Zarządzania Finansami

Rachunkowość a controlling
Termin realizacji: 16-18.10
Miejsce: Karpacz
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "USŁUGI 2017"
Termin realizacji: 18-19 października
Miejsce: Uniwersytet Szczeciński
Organizator: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Współorganizator: Katedra Podstaw Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Globalne i lokalne strategie logistyczne"
Termin realizacji: 22-24.10
Miejsce: Wojanów
Organizator: UE we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Finance and Sustanaibility
Termin realizacji: 20.10
Miejsce: UE Wrocław
Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa FINANSE - STATYSTYKA - BADANIA EMPIRYCZNE
Termin realizacji: 25.10
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

"Zarządzanie w rachunkowości. Rachunkowość w zarządzaniu"
Termin: 16-17.11
Miejsce: Konary (k. Wrocławia)
Organizator: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

"Normy Rachunkowości" pt.: "Kapitały w jednostkach gospodarczych"
Termin: 6-7 listopada
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

"The development challenges of Asia-Pacyfic countries"

Termin realizacji: 19-20.11
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

"Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych"
Termin realizacji: 21.11
Miejsce: UE we Wrocławiu, sala 27 CKU
Organizator: Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, wsp. Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich

I Ogólnopolska konferencja naukowa "Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia"
Termin realizacji: 30.11.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizator: Katedra Badań Marketingowych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Koło Naukowe Enactus UE Wrocław

Rynki finansowe jutra
Termin realizacji: 30.11
Miejsce: UE Wrocław
Organizator: KNRK Hossa Procapital

XX Ogólnopolska konferencja naukowa Zmiana Warunkiem Sukcesu 2017
pod hasłem: Kierunki Strategicznych Transformacji Przedsiębiorstw
Termin realizacji: 04-05.12.2017
Miejsce: UE Wrocław/Zamek Topacz
Organizator: Katedra Projektowania Systemów Zarządzania pod Patronatem PAN

"Społeczna odpowiedzialność organizacji. Wymierność wpływu społecznego"
Termin realizacji: 07-08.12
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej UE, Katedra Zarządzania SGH w Warszawie

V ogólnopolska konferencja plakatowa Marketing i Zarządzanie
Termin realizacji: 07.12.2017
Miejsce: DCINE we Wrocławiu
Organizator: Katedra Podstaw Marketingu

Seminarium i warsztaty w zakresie współpracy nauki z biznesem przy projektach badawczo-rozwojowych na przykładzie projektu B+R pt. "Opracowanie i wdrożenie webowych oraz mobilnych systemów komunikacji z mieszkańcami, pasażerami i pacjentami celem rozwoju działalności B+R SISMS"
Termin realizacji: 13.12.2017 (środa), godz. 8.00 - 9.30
Miejsce: sala 109 bud. CKU
Organizator: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

 

7. 2016

"Potwierdzanie przez szkoły wyższe efektów uczenia się - jak zapewnić skuteczność procesu oraz wysokie standardy prawne, organizacyjne i jakościowe."
 17 marca, Wrocław
 Organizator: Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych

 

"Polityka miejska w wymiarze regionalnym - jakość, oczekiwania, problemy i bariery".
13 kwietnia, Wrocław
Organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

 

TED x Wroclaw University Of Economics "What's on the other page?"
14 kwietnia, Wrocław
Organizator: Studium Języków Obcych

 

"MIASTO - współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną"
4-16 kwietnia, Wrocław
Organizator: Studenckie Koło Naukowe "Aliquanta"

 

"Wyzwania dla spójności Europy"
21-22 kwietnia, Wrocław
Organizator: Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych

 

Dyscyplina finansów publicznych w spojrzeniu organów kontroli (na tle zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego)
21-22 kwietnia, Wrocław
Organizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Quantitive Methods in Accounting and Finance - Metody ilościowe w rachunkowości i finansach.
05 - 08 maja, Wrocław
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

 

Bankowość w Polsce i na Ukrainie - wyzwania naukowe i dydaktyczne.
12 - 13 maja, Wrocław
Organizator: Katedra Bankowości

 

"Wolny handel i szybki rozwój. Współczesne priorytety w gospodarce światowej."
16 maja, Wrocław
Organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 

Gospodarka Przestrzenna XXI wieku - innowacyjność i przedsiębiorczość w regionach
16 -18 maja, Milicz
Organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
  

Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego - siódma konferencja naukowa z cyklu poświęconego problematyce badań marketingowych
22-24 maja 2016 , Wrocław
Organizator: Katedra Badań Marketingowych

 

"Ekonomia i Środowisko" połączona z jubileuszem 70. urodzin prof. zw. dr hab. d.h.c. Bogusława Fiedora
27-28 czerwca, Wrocław
Organizator: Katedra Ekonomii Ekologicznej

 

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami.
27 – 28 czerwca, Oleśnica
Organizator: Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

 

XX Międzynarodowa Konferencja "Applications of Mathematics and Statisics of Economy"
30 sierpnia – 03 września, Szklarska Poręba
Organizator: Katedra Statystyk

 

"Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych"
05 - 07 września, Karpacz
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

 

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki 2016"
15 -16 września, Wrocław
Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Koło Naukowe Młodych Inżynierów
  

 

Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych
18-19 września, 2016
Organizator: Katedra Zarządzania Kadrami

 

Prognozowanie w zarządzaniu firmą
19-21 września, Szklarska Poręba
Organizator: Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
www.prognozy.ue.wroc.pl

 

XI Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka"
19-21 września 2016
Organizator: Katedra Statystyki

 

XXIV Konferencja Naukowa pt. Gospodarka Lokalna i Regionalna w teorii i praktyce (GLiR 2016)
29 - 30 września, Jelenia Góra - Cieplice
Organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej
  

 

"WROFIN. Wroclaw Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges."
27 -28 września, Wrocław
Organizator: Instytut Zarządzania Finansami

 

„Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych”
21.11.2016 UE we Wrocławiu/sala 27 CKU
Organizator: Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, wsp. Klub przewodników Dolnośląskich i Studenckich

 

„Zadania społeczne w wymiarze lokalnym i regionalnym”
07.10.16 Wrocław
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej

 

Międzynarodowa konferencja Rachunkowość a controlling
17-19 października
Organizator: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowość Zarządczej i Controllingu

 

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Starzy – nowi interesariusze?”
10 – 11 października, Wrocław
Organizator: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
24-25 października
Organizator: Katedra Zarządzania Strategicznego

 

"Finanse - statystyka - badania empiryczne".
26 października, Wrocław
Organizator: Katedra Finansów, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

 

III Konferencja Młodych Naukowców "Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem"
03-04 listopada, Karpacz
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu NO-RA pt. Aktywa Finansowe
7-8 listopada, Wrocław
Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

 

Wyzwania strategiczne rozwoju nowoczesnego miasta na przykładzie Wrocławia
9 listopada
Organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

 

„Asian Economies in the Context of Globalization”
20-21 listopada, Wrocław
Organizator: K. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

I Dolnośląskie Forum Audytu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej
"Informatyczne wsparcia zapobiegania oszustwom i nadużyciom gospodarczym"
17 listopada, Uniwersytet Ekonomiczny
Organizatorzy: Dolnośląskie Forum Audytu, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

 

Jakość życia na Dolnym Śląsku. Wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju
9 grudnia
Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Gospodarki Żywnościowej. Wydział IE

 

I Konferencja Naukowo-Turystyczna z cyklu produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych
„Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej”
21 listopada
Organizatorzy:Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich Oddziału Wrocławskiego PTTK i Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Plakatowa pt. Marketing i Zarządzanie
9 grudnia, Wrocław
Organizator: Katedra Podstaw Marketingu

 

„Wyzwania Teorii Organizacji i Zarządzania 2016”
Termin realizacji: 11-13.12.2016
Miejsce: Niemcza
Organizator: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania