Nagrody i wyróżnienia pracowników naukowych i doktorantów UEW

ROK 2023

Nagrodzony pracownik/
zespół pracowników

Rodzaj nagrody/wyróżnienia Instytucja przyznająca nagrodę lub wyróżnienie
Dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
     
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos Wiceprzewodnicząca zarządu Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Dr hab. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW Konkurs „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” organizowany przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

 

dr Adam Zając Konkurs „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” organizowany przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Prezydent International Federation Classification Societies (IFCS) wybrany przez Radę IFCS IFCS
     

 

 

ROK 2022

Nagrodzony pracownik/
zespół pracowników

Rodzaj nagrody/wyróżnienia Instytucja przyznająca nagrodę lub wyróżnienie
Dr hab. inż., prof. UEW Joanna Harasym Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarzadzajacym Akcji oraz Członkiem grupy Roboczej WG 3 - Ulva as food and feed. COST
Dr inż. Daniel Borowiak Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dr hab. Patrycja Klimas prof. UEW Wyróżenienie Top Cited Article 2020-2021 za publikację Entrepreneurial Failure: A Synthesis and Conceptual Framework of its Effects Wydawnictwo Willey
mgr Paweł Brusiło Stypendium w ramach Programu Fulbright-Schuman Award 2022/2023 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydent RP

 

ROK 2021

Nagrodzony pracownik/
zespół pracowników

Rodzaj nagrody/wyróżnienia Instytucja przyznająca nagrodę lub wyróżnienie
dr hab. Bożena Ryszawska, prof.UE, mgr Magdalena Rozwadowska i dr hab. Piotr Szymański prof. UE  Dofinansowanie projektu naukowo-badawczego "Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię" Horyzont 2020
Hanna Pińkowska, Paweł Wolak i Adrianna Złocińska

Naukowa publikacja ze statusem Highly Cited in Field w baze Science Direct:

"Hydrothermal decomposition of alkali lignin in sub- and supercritical water"

Science Direct
Dr hab. inż., prof. UEW Joanna Harasym

Prof. Joanna Harasym ekspertem oceniającym w Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Portugalii.

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW Nagroda finałowa w ramach 21. edycja Nagród Naukowych "Polityki" Fundacja Tygodnika Polityka
prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

ROK 2020

Nagrodzony pracownik/
zespół pracowników

Rodzaj nagrody/wyróżnienia Instytucja przyznająca nagrodę lub wyróżnienie
dr Agnieszka Bem Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowej "Finance&Sustainability" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biblioteka Główna UEW "Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" w ramach konkursu  „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biblioteka Główna UEW "Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" w ramach konkursu  „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Piotr Luty
Grant Funduszu Wyszehradzkiego pt.: "Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity"
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
dr. hab. Michał Biernacki Nagroda im. Profesor Alicji Jarugi  za pracę habilitacyjną pt. „Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu” Zarząd Główny oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
D. Ociński, I. Jacukowicz-Sobala, P. Mazur, J. Raczyk, E. Kociołek-Balwajder

Naukowa publikacja ze statusem Highly Cited in Field w baze Science Direct.

"Water treatment residuals containing iron and manganese oxides for arsenic removal from water – Characterization of physicochemical properties and adsorption studies"

Science Direct

dr hab. Bożena Ryszawska, prof.UE Tytuł Wrocławianki Roku 2020 za działalność naukowo-badawczą. Wrocławska Rada Kobiet
Dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

ROK 2019

Nagrodzony pracownik/
zespół pracowników

Rodzaj nagrody/wyróżnienia Instytucja przyznająca nagrodę lub wyróżnienie
dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UE Nagroda za monografię jednoautorską  "Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym" w XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania  Polskiej Akademii Nauk
mgr Mariusz Maziarz Stypendium dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Paweł Dobrzański Stypendium dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE Nagroda za monografię wieloautorską "Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw" w XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania  Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, dr hab. Małgorzata Teresa Domiter, prof. UE, dr Anna H. Jankowiak Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii „International business in the global world” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
dr Dorota Bednarska-Olejniczak Powołanie jako eksperta Polski w projekcie Banku Światowego Bank Światowy
dr Jarosław Olejniczak Powołanie jako eksperta Polski w projekcie Banku Światowego Bank Światowy
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Powołanie w skład Rady Giełdy Papierów Wartościowych Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych
prof. dr hab. Boguslawa Drelich-Skulska Powołanie na członka Komisji Innowacji AACSB International  Association to Advance Collegiate Schools of Business Association to Advance Collegiate Schools of Business
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 30 kreatywnych Wrocławia – profesor Krzysztof Jajuga został wybrany do grona 30 najbardziej kreatywnych Wrocławia Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
mgr Mariusz Maziarz Stypendium wyjazdowe European Philosophy of Science Association (EPSA)
mgr Aleksander Ostapiuk Stypendium wyjazdowe European Philosophy of Science Association (EPSA)
dr inż. Daniel Borowiak Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019 Federacja Stowarzyszeń Naukowo‑Technicznych NOT
dr hab. inż. Roman Kotapski Nagroda im. prof. Alicji Jarugi za pracę habilitacyjną Zarząd Główny oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska Powołanie do Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia Prezydent Miasta Wrocławia
dr Barbara Mróz-Gorgoń Powołanie do Rady ds. Rozwoju Społecznego przy Prezydencie Wrocławia Prezydent Miasta Wrocławia
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mgr Mariusz Maziarz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Romuald Jończy

 

Powołanie na wiceprzewodniczącego Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk
dr hab. Anetta Zielińska, prof. UE

Uhonorowanie tytułem doktora honoris causa

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uhonorowanie za aktywność zawodową Dziennik Parkiet
prof. dr hab. Czesław Zając Powołanie na członka Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej