Międzyuczelniane Granty Badawcze

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystępują do współpracy partnerskiej i organizują konkurs na finansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.

Wszystkie informacje o aktualnie trwającej edycji Międzyuczelnianych Grantów Naukowych, jak i pliki do ściągnięcia znajdą Państwo, klikając w poniższy link.

Edycja I

Udostępnione biogramy naukowców

 

KONTAKT:

Aleksandra Bałuch
tel. 71 36 80 350
e-mail: aleksandra.baluch@ue.wroc.pl
bud. W. pok. 111