Materiały do pobrania dla organizatorów konferencji

1. Wniosek o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę:   zalacznik_nr_1_do_zr_179_2020.xlsx

 

2. Karta opisu konferencji (na potrzeby promocji wydarzenia): zalacznik_nr_2_do_zr_179_2020.xlsx

 

3. Rozliczenie wydarzenia - rozwinięcie kosztów bezpośrednich: zalacznik_nr_3_do_zr_179_2020.xlsx

 

4. Rozliczenie wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę: zalacznik_nr_4_do_zr_179_2020.xlsx

 

5. Formularz podsumowujący realizację wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: zalacznik_nr_5_do_zr_179_2020.xlsx

 

6. Procedura rejestrowania i rozliczania wydarzeń upowszechniających naukę lub rozwijających dydaktykę: zalacznik_nr_6_do_do_zr_179_2020_procedura_wydarzenia.pdf

 

7. ZARZĄDZENIE NR 179/2020 w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę: zr_179_2020.pdf

 

8. ZARZĄDZENIE REKTORA UEW nr 57/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2020 w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę.

9. ZARZĄDZENIE REKTORA UEW nr 156/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2020 w sprawie rejesrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę.