Kontakt

Adres e-mail: cobn@ue.wroc.pl

Lokalizacja COBN

Bud. D

pok. 2a, 2b, 101-103,109,
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

     

Sekcja Obsługi Finansowej Badań Naukowych

pok. 2a i 2b, bud. D

Sekcja Wsparcia Obsługi Projektów Naukowych

pok. 102, 103, 109, bud. D

 

Sekcja ds. Rozwoju Kompetencji Naukowych

pok. 101, bud. D

mgr Barbara Sarapuk – Kierownik
tel. 71 36 80 137
e-mail: barbara.sarapuk@ue.wroc.pl
Bud. D, pok. 2a

mgr Joanna Marcinkowska – p.o. Kierownika
tel. 71 36 80 988
e-mail: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

 

mgr Karolina Muszyńska
tel. 71 36 80 370
e-mail: karolina.muszynska@ue.wroc.pl

mgr inż. Iwona Borejko
tel. 71 36 80 104
e-mail: iwona.borejko@ue.wroc.pl
Bud. D, pok. 2b

mgr Agnieszka Demianiuk
tel. 71 36 80 436
e-mail: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl
 

mgr Ewa Popowicz
tel. 71 36 80 171
e-mail: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

mgr Barbara Mildner
tel. 71 36 80 104
e-mail: barbara.mildner@ue.wroc.pl
Bud. D, pok. 2b

Bartosz Sawiński
tel: 71 36 80 436
e-mail:
bartosz.sawinski@ue.wroc.pl

   

Dyrektor

mgr Justyna Morawska-Płoskonka
tel. 71 36 80 787
e-mail: justyna.morawska-ploskonka@ue.wroc.pl
Bud. D, pok. 109

Działalność COBN
     
Joanna Marcinkowska Przygotowanie wniosków na projekty badawcze joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
  Realizacja i rozliczanie projektu "Wsparcie czasopism naukowych"  
  Realizacja i rozliczanie projektu PROM  
  Wysyłka dokumentów przez skrzynkę e-PUAP (NCN, MNiSW)  
Bartosz Sawiński Realizacja i rozliczanie projektu Interekon bartosz.sawinski@ue.wroc.pl
  Realizacja i rozliczanie projektu PROM  
Barbara Sarapuk Rozliczanie subwencji na działalność naukową barbara.sarapuk@ue.wroc.pl
  Rozliczanie grantów NCN i MNiSW  
  Kompletowanie i wysyłanie wniosków o nagrodę Ministra  
  Obsługa stypendiów dla wybitnych młodych naukowców  
Iwona Borejko Rozliczanie subwencji na działalność naukową iwona.borejko@ue.wroc.pl
  Kompletowanie i wysyłanie wniosków o nagrodę Ministra  
  Wysyłka dokumentów przez skrzynkę e-PUAP (NCN, MNiSW)  
  Rejestracja wniosków na konferencje (wydarzenia upowszechniające lub rozwijające naukę)  
  1. Konferencje uczelniane  
  2. Wrocławskie Konferencje Naukowe (WCA)  
  3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego  
Barbara Mildner Rozliczanie subwencji na działalność naukową barbara.mildner@ue.wroc.pl
  Obsługa stypendiów dla wybitnych młodych naukowców  
  Rozliczanie grantów NCN i MNiSW  
  Wysyłka dokumentów przez skrzynkę e-PUAP (NCN,MNiSW)  
Ewa Popowicz Realizacja projektu Interekon (organizacja warsztatów) ewa.popowicz@ue.wroc.pl
  Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników naukowych w ramach projektu restrukturyzacji WZ  
  Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników naukowych  
  Organizacja konsultacji naukowych z ekspertami  
  Zarządzanie dostępem do Grammarly Premium  
  Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w wydarzeniach koordynowanych przez COBN  
Karolina Muszyńska Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników naukowych karolina.muszynska@ue.wroc.pl
  Realizacja i rozliczanie programu "Współpraca międzyuczelniana UEW i SGH"  
  Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników naukowych w ramach projektu restrukturyzacji WZ  
  Organizacja konsultacji naukowych z ekspertami  
  Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w wydarzeniach koordynowanych przez COBN  
Justyna Morawska-Płoskonka Bieżacy zarząd menadżerski w COBN justyna.morawska-ploskonka@ue.wroc.pl
  Koordynacja administracyjna realizacji i rozliczania projektu Interekon  
  Przygotowanie wniosków na projekty badawcze  
  Przygotowanie wniosków na finansowanie konferencji (WCA, UMWM)  
  Sprawozdawczość dot. działalności naukowej  
  Realizacja i rozliczanie projektu "Wsparcie czasopism naukowych"  
  Realizacja i rozliczanie projektu PROM