Kontakt

Adres e-mail: cobn@ue.wroc.pl 

Lokalizacja COBN

Bud. W

pok. 110, 111
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

 

 

Dyrektor COBN

mgr Joanna Marcinkowska
tel. 71 36 80 988
e-mail: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
pok. 111, bud. W

 

 

Sekcja Obsługi 
Finansowej Badań Naukowych
pok. 110, bud. W

Sekcja Obsługi 
Działalności Badawczej
pok. 111, bud. W

Kierownik sekcji 
mgr inż. Iwona Borejko
tel. 71 36 80 585
e-mail: iwona.borejko@ue.wroc.pl

mgr Aleksandra Bałuch
tel. 71 36 80 350
e-mail:  aleksandra.baluch@ue.wroc.pl

mgr Dominika Dębicka
tel. 71 36 80 104
e-mail: dominika.debicka@ue.wroc.pl

Dagmara Przystawa
tel. 71 36 80 955
e-mail: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl

mgr Dominika Sopata
tel. 71 36 80 553
e-mail: dominika.sopata@ue.wroc.pl