Interekon

Projekt Interekon realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest finansowany z programu MINISTRA EDUKACJI I NAUKI na lata 2019-2023 „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
 

Głównym celem programu jest prowadzenie wysokiej jakości badań prowadzonych przez zespoły badawcze w zakresie:

  • Sieci współpracy, łańcuchów logistycznych i ekosystemów biznesu.
  • FinTech i Big Data.
  • Bioekonomii.
  • Ekonomii społecznej, ekonomii rozwoju.
  • Przedsiębiorczości i innowacji.

Dedykowana strona: https://interekon.ue.wroc.pl/

 

KONTAKT:

mgr Aleksandra Bałuch
t: 71 36 80 350
m: aleksandra.baluch@ue.wroc.pl

bud. W pok. 111

dr Magdalena Bywalec
t: 71 36 80 641
m: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl
bud. Z pok. 421