Finansowanie konferencji

Dostępne źródła finansowania

1. Interekon

W ramach projektu Interekon, możliwe jest dofinansowanie organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym (więcej niż 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty powinna reprezentować zagraniczne ośrodki naukowe).

W całym okresie trwania projektu wsparciem objęte będą 4 wnioski.

Średnia kwota wsparcia wydarzenia to 50 000 PLN. 
Celem programu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej UEW w zakresie badań i rozwoju.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

KONTAKT:

Kamila Wróblewska
t: 71 36 80 366
m: kamila.wroblewska@ue.wroc.pl
bud. W pok. 111

2. Wrocławskie Konferencje Naukowe

Program Wrocławskie Konferencje Naukowe fundusz “Scientiae Wratislavienses”

Program jest inicjatywą mającą na celu wsparcie ważnych konferencji naukowych organizowanych przez liderów świata nauki i sztuki.

Projekt finansowany jest z funduszu Scientiae Wratislavienses ustanowionego przez Prezydenta Wrocławia. Inicjatywa ta jest jednym z przykładów współpracy samorządu i środowiska naukowego na rzecz miasta.

Do udziału w Programie zaproszone są wrocławskie uczelnie akademickie, instytuty naukowe oraz instytucje otoczenia nauki i biznesu. Wskazane powyżej podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie z budżetu Miasta konferencji naukowych o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia, umacniające jego wizerunek jako miasta nauki.

Wybór wniosków, które uzyskają dofinansowanie z miejskiego budżetu, realizowany jest w trybie postępowania konkursowego, które przeprowadza Komisja wskazana przez Prezydenta Wrocławia.

  1. W ramach programu nie są finansowane usługi tłumaczenia, a także organizacja uroczystych kolacji i przyjęć; materiałów konferencyjnych (długopisy, notesy, torby itp.)
  2. W ramach programu finansowane są materiały pokonferencyjne w formie publikacji naukowych etc, podróż, wyżywienie oraz nocleg dla prelegentów

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://wca.wroc.pl/wroclawskie-konferencje-naukowe

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

KONTAKT:

Iwona Borejko
t: 71 36 80 104
m: iwona.borejko@ue.wroc.pl
bud. W pok. 110

Ważne: Wszystkie kwestie związane z promocją konferencji, w tym produkcją materiałów promocyjnych należy konsultować z Centrum Promocji.