Dwa duże granty Narodowego Centrum Nauki przyznane naszym pracownikom!

Dwa duże granty Narodowego Centrum Nauki przyznane naszym pracownikom!

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar oraz dr hab. Joanna Radomska otrzymali prestiżowe granty na realizację badań naukowych. Projekty naszych pracowników zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki  OPUS 22.

Tematem projektu realizowanego przez dr hab. inż. Arkadiusza Piwowara są „Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania gospodarki wodnej w polskim rolnictwie w kontekście adaptacji do zmian klimatu”.
Natomiast tematem projektu dr hab. Joanny Radomskiej jest „Wpływ zdolności organizacyjnych oraz uwarunkowań sektorowych na poziom integracji kanałów marketingowych”. Współautorką projektu jest dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW, która będzie także jego głównym wykonawcą.

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji.

Za obsługę formalną wniosków odpowiadało Centrum Obsługi Badań Naukowych. Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem grantu w konkursach NCN zapraszamy do kontaktu (cobn@ue.wroc.pl)