Biogramy naukowców

Powrót do strony głównej Międzyuczelnianych Grantów Badawczych

Szanowni Państwo,
 
poniżej prezentujemy listę biogramów naukowców SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat w podziale na dyscypliny.
 
Kolejne działanie w Etapie Aplikacyjnym to dobór zespołu i złożenie wniosku o przyznanie grantu, które trwa od 02.02. do 28.02.2022 roku.

Jednocześnie przypominamy o kryteriach, jakie powinien spełnić zespół według Regulaminu:

  1. Zespół składa się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich, ale nie więcej niż dziesięciu nauczycieli akademickich lub dwunastu, jeśli w skład zespołu wchodzą uczestnicy ze Szkół Doktorskich (1-2 osoby);
  2. W skład zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni;
  3. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.

 

Biogramy zostaną udostępnione podczas rekrutacji do kolejnej edycji konkursu.